Facebook | Twitter | Linkedin
 • Pazarlama İletişimi Eğitimleri
 • Satış Teknikleri
  Verimli satış teknikleri ile müşteriyi tanıma, doğru sorularla satışa başlama, zaman ve enerji tasarrufu ile satış, satış kapama teknikleri eğitim içeriğini kapsamaktadır. Bu eğitimle hızlı etkili ve daha sonraki satışlara da zemin hazırlayan bir katılımcı profili oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 • Etkili İletişim
  Doğru iletişim teknikleri ile ortaya çıkacak sağlam iletişimin temelleri uygulama ve aktivitelerle desteklenmekte ve bunun yaşamın her alanında etkisinin devam etmesi için tekniklerin gösterilmesi amaçlanmaktadır.

 • Stres Yönetimi
  Katılımcıların iş verimliliğini ve hayat kalitelerini olumsuz etkileyen stresi yönetme konusunda zorlandıkları durumlarla başa çıkabilme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede gelişen baskılar ve ortaya çıkan zor durumlarda performans düşüklüğü yaşamadan daha verimli bir yaşam sürülebilmesi amaçlanmaktadır.

 • Sosyal Medya, Marka ve Reklam Yönetimi
  Bu eğitimde katılımcılara bir markanın sosyal medyada doğru ve güçlü temsiliyetinin sağlanabilmesi için nelere dikkat etmek gerektği aktarıalcaktır.

 • Sunum Teknikleri
  Eğitimde yapılan işte daha ikna edici, güven yaratıcı olunabilmek için gerekli teknikler öğretilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle günümüz dünyasında yaşanılan enerjiyi tam güne yayamama sorunu üzerinde de kalıcı çözümler getirmek ana amaçlarımızdan biridir. .Bu sayede yapılacak işin daha akılda kalan ve daha uzun vadede etkisi süren bir yapıya kavuşması amaçlanmaktadır.

 • Zaman Yönetimi
  Katılımcıların zamanlarını doğru ve planlı bir biçimde harcayarak gerekli enerjiyi düşürmeden iş yaşamındaki sürekliliğin devamı amaçlanmaktadır. Yapılan aktivitelerle harcanan zamanın nerelerde sıkıntı yaratıp daha organize olarak hazırlanacağı da verilmeye çalışılmaktadır.

 • NLP ile Stres Yönetimi ve Yaşam Kalitesi
  NLP (Neuro Linguistic Programming); Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılmasında kullanılan bir programdır. Stres yönetimi ve yaşam kalitesi konularında bilgilendirme hedeflenmektedir.

 • Faaliyet Raporu Hazırlama
  Orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin güçlü ve zayıf alanlarına yer verilen bir faaliyet raporu hazırlamak büyük önem taşımaktadır.

 • Anket ve Pazar Araştırmaları
  Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmalarının bir yolu da Pazar Araştırması’dır. Müşterinin, ürünün ve firma sayısının fazla olduğu pazarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı pazarlamayı geliştirmek için ürün ve pazarlama odaklı çalışmak, Pazar araştırması yapmak önemli taşımaktadır.