Facebook | Twitter | Linkedin
Danışmanlık

Olan ve olması gereken arasındaki farkın bilincinde.

Kurumların geleceğinin, çevresindeki makroekonomik, mikroekonomik ve hukuki ortamı yeteri kadar iyi analiz edebilmiş, bu ortamlardan kaynaklı sınırlamaları nasıl aşacağını bilen, hangi teşvik, destek ve imkanlardan yararlanabileceğinin farkında, kendi sektörüne, sektöründeki avantaj ve dezavantajlara hakim, geleneksel yöntemlerden uzaklaşmış, modern yönetim anlayışına dayalı bir idari ve organizasyonel yapılanmaya sahip, raporlama ve bütçeleme kabiliyeti yüksek, minimum maliyet ile maksimum karlılık prensibine uygun, yatırım politikaları ciddi fizibilite etüdünden geçmiş, dalgalanma ve istikrarsızlıklara karşı sağlam ve esnek bir yapıya kavuşmuş olabilmekle, doğrudan ilişkili olduğunun bilincinde olan Cyprus Primary Academy, kurumların kısa, orta ve uzun dönem hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla kurumsal ve finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir.