Facebook | Twitter | Linkedin
Sürekli Eğitim

Hedef odaklı, sürdürülebilir, rekabet edilebilir ve fark yaratan.

Kurumların ve bireylerin hedef odaklı gelişimlerine imkan tanımayı amaçlayan Cyprus Primary Academy, sürekli eğitimi bireysel ve kurumsal gelişimin önemli bir parçası olarak görmektedir. Bu nedenle, deneyimli eğitmenlerden oluşan kadrosuyla kamu ve reel sektörün ihtiyaç duyduğu doğru, kaliteli, yenilenebilir sektörel bilgi ve eğitimleri bireylere ve kurumlara aktarırken hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı oluyor.

Cyprus Primary Academy, kurumların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kurumsal yapı, kurumsal işleyiş ve kurum kültürünü göz önünde bulundurarak hareket ediyor ve belirlenen eğitim ihtiyaçlarının giderlimesi için eğitim programları hazırlayarak, kurum ve bireylerin güncel, hedef odaklı, sürdürülebilir, rekabet edilebilir ve fark yaratan sektörel bilgilere ulaşmasında kilit bir rol üstleniyor.