Facebook | Twitter | Linkedin
  • Fotoğrafçılık Eğitimleri
  • Birinci Seviye Fotoğrafçılık
    Fotoğrafçılık kurslarımızın ilk aşaması olan bu aşamada fotoğraf makinesini tanıma, adaptasyon, çekim ayarları ve teorileri ile ilgili bilgileri sunularak serbest çekimler gerçekleştirilecektir.

  • İkinci Seviye Fotoğrafçılık
    Bu aşamada fotoğraf çekimleri için araç ve gereksinimler, kompozisyon, ışık ve ışığın kullanımı, farklı fotoğraf branşlarını tanıma ve serbest fotoğraf çekimleri yer almaktadır.

  • Üçüncü Seviye Fotoğrafçılık
    Katılımcıların iş verimliliğini ve hayat kalitelerini olumsuz etkileyen stresi yönetme konusunda zorlandıkları durumlarla başa çıkabilme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede gelişen baskılar ve ortaya çıkan zor durumlarda performans düşüklüğü yaşamadan daha verimli bir yaşam sürülebilmesi amaçlanmaktadır.