Facebook | Twitter | Linkedin
  • Kurumsal Eğitimler
  • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim
    Bu eğitim neticesinde katılımcılar aile şirketlerinin temel özellikleri, güçlü ve zayıf yanları ile ilgili temel bilgileri öğrenip kurumsal yönetim yapılarının oluşturulması ve uygulanması konusunda bilgiler edineceklerdir. Aile şirketlerinde kurumsallaşma konusunda yapılmış çalışmalardan örnekler ve uygulamalar verilecek olup ve şirketlerin sürekliliğinin sağlanması ve bu yapılırken de aile ile olan ilişkilerin yönetilmesi için izlenmesi gereken ana basamaklar ve ön koşullar anlatılacaktır.